Depresyon

 Uzm. Psikolog Yaprak Zararsız
 
Depresyon, kişinin kendisini çökkün olarak hissettiği, kendisine ve çevresine olan ilgilinin azaldığı, bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenleri olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon durumu, diğer bir deyişle negatif yanlı bilişsel tutum kişinin karamsar olmasını ve duygusal açıdan mutsuz hissetmesini sağlar. Kişinin kendisine ve çevresine ilişkin ilgisinin azaldığı, mutsuz hissedilen bir süreçtir. Enerjinin azalmasından kaynaklı olarak sosyal ortamlara girmekten kaçınılır ve yalnız kalmak tercih edilir. Depresyonun dikkat ve hafıza üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Kişi dikkatini odaklamakta zorluk yaşadığı için dikkat gerektiren aktiviteler yapmaktan kaçınır. (Sayar, 2009)

Beck’e göre depresyondaki kişi kendisine, dış dünyaya ve geleceğe ilişkin karamsar bir tutum sergiler ve negatif atıflarda bulunur. Kendisine yönelik olumsuz değerlendirmeler yapar, örneğin kendisini “beceriksiz ve işe yaramaz” biri olarak tanımlar. Kendisine ilişkin olumsuz değerlendirmeler yapması nedeniyle dış dünyayı ve geleceği de olumsuz algılamaya başlar. Depresyondaki kişi sıklıkla gelecekte hiç birşeyin değişmeyeceğini, yaşamın anlamsız olduğunu düşünür.

Depresyonda olan kişi içinde bulunduğu durumun belirtilerini mutlaka verir. Bu belirtileri doğru okumak ve bir uzmandan destek almak oldukça önemlidir.

Depresyonun tedavisinde farmakoterapi ve psikoterapinin birlikte kullanılması oldukça önemlidir. Psikodinamik terapiler, bilişsel-davranışçı terapiler ve EMDR terapisi depresyonun tedavisinde kullanılabilecek etkili terapi ekollerindendir.

Referanslar
Sayar, K. (2009). Ruh Hali. İstanbul: Timaş Yayınları
Beck, A. T., Ward, C. ve Mendelson, M. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571.
*Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla, Uzman psikolog Yaprak Zararsız tarafından yazılan makalenin yalnızca bir kısmı kullanılmıştır.